รย.1 – รย.17 ประเภทรถตามจดทะเบียน

ว่าด้วยการแบ่งประเภทรถตามกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้น เราคุ้น ๆ และเจอมากที่สุดคือ รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เคยสงสัยไหมว่า หากเป็นรถแทรกเตอร์ รถสามล้อพ่วง รถลาก หรือรถสามล้อล่ะ จะถูกแบ่งเป็นประเภทไหน


ซึ่งวันนี้เราได้นำภาพข้อมูลรถยนต์แต่ละประเภทตั้งแต่ รย.1 ถึง รย.17 มาให้ชม ซึ่งมีผลต่อการแจ้งทำทะเบียน ต่อ พ.ร.บ. ต่อภาษีประจำปีด้วย มีอะไรบ้างมารับชมกัน

รย.1 – รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนพาชมการแบ่งประเภทรถโดยกรมการขนส่งทางบก จะใช้ตัวย่อ รย.1 ถึง รย.17 รวมภาพการแบ่งประเภทรถที่กรมการขนส่งทางบกตั้งไว้ตามกฎหมาย มาครบทุกแบบ
รย.2 – รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รย.3 – รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

รย.4 – รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

รย.5 – รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

รย.6 – รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

รย.7 – รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

รย.8 – รถยนต์รับจ้างสามล้อ

รย.9 - รถยนต์บริการธุรกิจ
รย.9 – รถยนต์บริการธุรกิจ

รย.10 – รถยนต์บริการทัศนาจร

รย.11 – รถยนต์บริการให้เช่า

รย.12 – รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

รย.13 – รถแทรกเตอร์ กำหนดลักษณะตามใช้งาน

รย.14 – รถบดถนน ไม่ต้องกำหนดลักษณะ

รย.15 – รถใช้งานเกษตรกรรม

รย.16 – รถพ่วง ไม่กำหนดลักษณ

รย.17 – รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ข้อมูลและภาพจากกรมขนส่งทางบก

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ