ต่อใบขับขี่ 2563 ฉบับอัปเดตทุกขั้นตอน!

ต่อใบขับขี่ 2563 ฉบับอัปเดตทุกขั้นตอน!

ต่อใบขับขี่ 2563 ต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไร ต้องเตรียมตัวยังไง หรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรามีคำแนะนำมาฝากกัน

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลง กรมการขนส่งทางบกจึงกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง พร้อมใช้วิถีใหม่ New Normal โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ต่อใบขับขี่
ต่อใบขับขี่

สำหรับการทำใบขับขี่ทุกชนิด จะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ ก่อนจึงจะเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทางบกได้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ จะได้รับมาตรการเยียวยา ดังนี้

 • ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน (แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี) สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • กเว้นการทดสอบขับรถ (แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี และสอบข้อเขียน) สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ (แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี) สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

แฟรนไชส์ขนส่ง
แฟรนไชส์ขนส่งเอกชนครบวงจร

เอกสารประกอบคำขอการต่ออายุใบขับขี่

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบขับขี่ฉบับเต็ม (ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ผู้ที่ทำใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้)
 • กรณีที่ต่ออายุใบขับขี่แล้วต้องเข้ารับการอบรม สามารถนำหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน หรือผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ไปยื่นที่สำนักงานแทนได้

ปุ่มไลน์
โทร 0868883656 ครูโอ๋ 0890955349 ลุงตุ้ย

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ 2563

1. การต่อใบขับขี่ 2563 จากแบบชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี

 • ไปที่สำนักงานขนส่งทางบกที่ทำการจองคิวไว้ และเข้ารับการวัดอุณหภูมิตามวิถีใหม่ New Normal
 • นำเอกสารที่เตรียมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
  • จักรยานยนต์ 255 บาท
  • รถยนต์ 505 บาท
  • กรณีที่มีการแก้ไข 50 บาท
 • ถ่ายรูปและรอรับบัตรใหม่

* หากใบขับขี่หมดอายุนาน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบใบขับขี่ใหม่ แต่ถ้าขาดการต่ออายุเกิน 3 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมใหม่ด้วย  

2. การต่อใบขับขี่ 2563 จากแบบส่วนบุคคล 5 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี

 • ไปที่สำนักงานขนส่งทางบกที่ทำการจองคิวไว้ และเข้ารับการวัดอุณหภูมิตามวิถีใหม่ New Normal
 • นำเอกสารที่เตรียมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่
  • ทดสอบตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
 • เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
  • จักรยานยนต์ 255 บาท
  • รถยนต์ 505 บาท
  • กรณีที่มีการแก้ไข 50 บาท
 • ถ่ายรูปและรอรับบัตรใหม่

* หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องอบรมเพิ่มเป็น 2 ชั่วโมง พร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
** หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, เข้ารับการอบรม, สอบข้อเขียน และสอบขับรถ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรม สามารถนำหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน หรือผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ไปยื่นเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปได้เลย

ขอบคุณบทความดีดี : ต่อใบขับขี่ 2563 ฉบับอัปเดตทุกขั้นตอน!

สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ