PayPointService.com

แฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์เอกชน มีทั้งบริการขนส่งที่ครบทุกขนส่งชั้นนำ และรองรับการส่งพัสดุครบวงจร.

บริการเสริม SABUY Counter เราให้บริการความสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน อาทิ จ่ายบิล ชำระค่าบัตรเครดิต ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ จ่ายภาษี ค่า Internet