PayPointService.com

แฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์เอกชน มีทั้งบริการขนส่งที่ครบทุกขนส่งชั้นนำ และรองรับการส่งพัสดุครบวงจร.

บริการเสริม SABUY Counter เราให้บริการความสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน อาทิ จ่ายบิล ชำระค่าบัตรเครดิต ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ จ่ายภาษี ค่า Internet

พื้นที่ให้บริการ

ประกาศปรับราคาค่าขนส่งเขตพื้นที่ท่องเที่ยว เริ่ม 6 ก.พ. 66 โหลด พื้นที่เก็บค่าบริการพิเศษ Update 5 ก.ค. 66 โหลดดูข้อมูล Update พื้นที่ให้บริการ Cool เริ่ม 1 ส.ค 66 ภาพพื้นที่ให้บริการ-พัสดุแช่เย็น แช่แข็ง ตรวจสอบพื้นที่